Заплащане на членският внос

By Posted in - Без категория on февруари 27th, 2017 0 Comments

Членският внос може да бъде заплатен на Ваня Гюдерова , Вальо Манджуков или по сметка на Клуба: Юробанк България АД,BG26BPBI 7942 1017 9796 01

Comments are closed.