Членският внос може да бъде заплатен на Ваня Гюдерова , Вальо Манджуков или по сметка на Клуба: Юробанк България АД,BG26BPBI 7942 1017 9796 01