На свое заседание от 19.02.2017 УС на БАК РЕТРО реши:

За системна дейност против интересите на клуба, грубо манипулиране на членовете и неетично поведение на основание чл.7 ал.2 и чл.13 от устава на Клуба наказва с ИЗКЛЮЧВАНЕ лицето Маргарит Карабуров.