Уважаеми колеги, членове на клуба ни, на 17февруари от 17.30 часа ще проведем Общото си събрание в Политехническия музей.
Дневен ред:
1. Финансов отчет – Ваня Гюдерова
2. Отчитане на проведените мероприятия – Ваня Гюдерова
3. Обсъждане на новата календарна година и отговорници по мероприятия.
4. Разни.
5. Събиране на членски внос.