Общото събрание на БАК РЕТРО ще се състои на 06 февруари събота от 11.00 в хотел Феста.

При дневен ред, както следва:
1. Финансов отчет за 2020;
2. Анализ на изтеклата 2020;
3. Избор на нов председател;
4. Разни.