Абонамент за списанието

“Retro Classic” е месечно списание за автомобилна история и култура, издание на Български автомобилен клуб “Ретро”. Насочено е към най- широк кръг читатели. Основната му цел е да представя дейността на БАК “Ретро” и неговите сродни организации в страната, чрез подробни и актуални фоторепортажи от провежданите всеки месец мероприятия, в това число конкурси за елегантност, автопоходи и ретро-ралита. Списанието представя детайлно и професионално голяма част от историческите превозни средства на клубни членове и други наши колекционери иреставратори, публикува статии, свързани с малко известни факти от автомобилната история на България. “Retro Classic” се стреми да информира читателите си за всичко важно, което касае законодателните промени и нововъведения, свързани с историческите превозни средства.

АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ RETRO CLASSIC


  Име и фамилия:

  E-mail:

  Адрес (държава, град, улица и номер):

  Пощенски код на населеното място:

  Данни на фирма (ако е приложимо):

  Банка:

  Сметка IBAN:

  Телефон:

  Абонаментът започва от брой

  ВНИМАНИЕ: Списание “RETRO CLASSIC” е с размери 225 х 280 мм. Ако размерите на пощенската Ви кутия са недостатъчни или ако смятате, че доставянето на списанието в пощенската Ви кутия не е безопасно, препоръчваме Ви да осигурите алтернативен адрес за получаване на списанието. В противен случай, не можем да гарантираме доставката.

  Попълвайки документа, вие се съгласявате “Retro Classic” да обработва вашите лични данни по силата на закона.

  Съгласен/на съм да получавам предложения и оферти от Retro Classic по телефон или e-mail.

  За абонамент в чужбина, цената е 60 евро на година (12 броя).

  *Можете да получите специални оферти за по-конкурентни абонаменти за фирми при заявяване на няколко копия на един и същ адрес. За подробности свържете се с нас на info@retroclassic.bg Плащането се извършва до 10-то число на текущия месец, за абонаментни доставки започва от 1-во число на следващия месец.