БЪЛГАРСКИ АВТОМОБИЛЕН КЛУБ РЕТРО

е сдружение с нестопанска цел, създадено през 1989 г. с цел да подпомага издирването, реставрирането,съхранението и презентирането на историческите превозни средства в България. Давайки си сметка, че това не е само хоби, а дейност в услуга на историческата памет, на запазването на културно –техническото наследство, ние насочихме усилията си към организирането на събития, с които то да стане достояние на широк кръг от хора. През последните 10 години интереса към ретро автомобилите и събитията с тяхно участие се засили неимоверно много и нашият клуб е в основата на най-добре организираните и популярни събития в България. В тази си дейност ние работим в тясна връзка с FIVA (Международна организация за исторически автомобили), чиито представител сме за България и с всички клубове в страната.

Бидейки сдружение с нестопанска цел, ние не бихме могли да осъществяваме тази наша обществено-полезна дейност без помощта на нашите партньори. Организираните от нас събития са прекрасно място за презентиране на тяхната дейност и продукти – навсякъде, където се провеждат, те предизвикват интереса на публиката и медиите. През годините на нашите събития сме предоставяли рекламно пространство на едни от най- известните  брандове. Нашите автомобили са неизменни участници в най-хубавите видео клипове, в най-интересните филми, снимани в страната, в най-успешните реклами на големите и доказани фирми.

 

Ръководство

Председател:
Владимир Димитров

Членове на управителния съвет:
Владимир Димитров
Валери Манджуков – секретар
Данаил Караиванов
Галина Витанова
Сергей Сурков
Димитър Стоименов
Момчил Колев

Учредителни документи

Решение 1

Решение 2

Протокол

Устав