ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЧЛЕНСТВО

FIVA ID CARD

ЗАСТРАХОВКА ГО

FIVA WORLD RALLY BULGARIA

За първи път FIVA World Rally в България, каква вълнуваща перспектива! Събитието ще ви отведе в центъра на Балканите, регион, пълен с история, култура и природни богатства. Тъкмо това е региона, в който шофирането на историческо превозно средство е удоволствие, което ще изпитате по всеки един от етапите на състезанието.

За конкурса Concours D’elegance DrustaR

Както всяка година селекцията за конкурса се изготвя изключително прецизно,като всеки участник получава индивидуална покана.Критериите са много високи,което гарантира високото ниво на конкурса и обуславя големия интерес към него от страна на колекционери,медии и публика.И не на последно място – в състава на журито са едни от най-добрите специалисти в областа на историческите автомобили е Европа.

Български автомобилен клуб Ретро

е сдружение с нестопанска цел създадено през 1989 г. с цел да подпомага издирването, реставрирането,съхранението и презентирането на историческите превозни средства в България.Давайки си сметка,че това не е само хоби,а дейност в услуга на историческата памет ,на запазването на културно –техническото наследство ние насочихме усилията си към организирането на събития,с които то да стане достояние на широк кръг от хора.През последните 10 години интереса към ретро автомобилите и мероприятията с тяхно участие се засили неимоверно много и нашият клуб е в основата на най-добре организираните и популярни събития  в България.В тази си дейност ние работим в тясна връзка с FIVA/Международна организация за исторически автомобили/,чиито представител сме за България и със всички клубове в страната.

Бидейки сдружение с нестопанска цел ние не бихме могли да осъществяваме тази наша обществено полезна дейност без помощта на нашите партньори.Организираните от нас събития са прекрасно място за презентиране на тяхната дейност и продукти – навсякъде ,където се провеждат те предизвикват интереса  на публиката и медиите.През годините на нашите събития сме предоставяли рекламно пространство на едни от най- известните  брандове.Нашите автомобили са неизменни участници в най-хубавите видео клипове, в най -интересните филми снимани в страната, в най- успешните реклами на големите и доказа ни фирми.