ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО


    Смятам да участвам в срещи като фен без автомобилЖелая да участвам в мероприятията на клуба с автомобил/и/

    Заявявам желание да стана член на клуба.

    Декларирам, че ще спазвам условията и правилата, при които ще се провеждат мероприятията, програмата и устава на клуба.