ЗАЯВКА ЗА ЧЛЕНСТВО


Смятам да участвам в срещи като фен без автомобилЖелая да участвам в мероприятията на клуба с автомобил/и/

Заявявам желание да стана член на клуба.

Декларирам, че ще спазвам условията и правилата, при които ще се провеждат мероприятията, програмата и устава на клуба.