Международна Федерация за Старинни Автомобили /FIVA/


Бива основана на 01.03.1966г. във Франция като Международна федерация на клубове за исторически превозни средства, най–вече самоходни коли от всички видове, които са на повече от 20г. Тя е единствената организация за стари превозни средства, призната от UNESKO. Тя пропагандира и съхранява нашето наследство от стари коли за бъдещите поколения, като осигурява връзка между клубовете и групи от ентусиасти на международно ниво и насочва интереса на обществото към съхраняване на автомобилното и мотоциклетното наследство.

FIVA е асоциация без печалба, имаща няколко цели. Една от тях е да бъде организация, представител на историческото автомобилно движение, която може да влияе върху узаконяването им в различни страни на Европа, за да се съхранят интересите на движението, т.е. да се осигури свободно движение на тези коли по обществените пътища. Друга цел е да се осъществи контрол над събития, организирани за такъв тип автомобили. Накрая, FIVA счита за своя задача да открие и класифицира всички исторически превозни средства.

Обхватът на интересите във FIVA е изключително голям – всички видове механичнодвижещи се превозни средства са включени под флага на FIVA, като се почне от гигантски машини с парни двигатели до миниатюрни мотоциклети, от луксозните до утилитарните, от обикновените до военните коли, от високо скоростни спортни коли до селскостопански трактори.

FIVA осигурява дефиниции в Техническия си кодекс за класификация на историческите коли и разграничаване на оригиналните коли, репродукциите и фалшификатите. При международни събития на FIVA е задължително да има Идентификационна нарта на FIVA.
Създаден е офис на генералния секретар, чиито функции са да координира информацията и комуникацията между членовете-организации.

МЕЖДУНАРОДЕН_ТЕХНИЧЕСКИ_КОДЕКС_НА_ФИВА

КОДЕКС_ЗА_СЪСТЕЗАНИЯ_ФИВА

РЪКОВОДСТВО_ЗА_ОРГАНИЗАТОРИ_И_ОФИЦИАЛНИ_ЛИЦА

СТАНДАРТНИ_ПРАВИЛА_ЗА_ПРОВЕЖДАНЕ_НА_REGULARITY

СТАНДАРТНИ_ПРАВИЛА_ЗА_TOURING_СЪСТЕЗАНИЯ