ЗАЯВКА И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФИВА ИДЕНТИФИКАЦИОННА КАРТA

Идентификационната карта на ФИВА се издава на превозни средства, дефинирани като задвижвани механично ( коли , мотоциклети, утилитарни), които са

 • минимум 30 годишни
 • в исторически коректно поддържано състояние
 • не служат за ежедневен транспорт и са част от нашето историческо и културно наследство

ФИВА карта се издава само след физическа инспекция на даденото превозно средство, за да се потвърди съотвествие с Техническия кодекс на ФИВА.

Ползи от ФИВА ИД карта

 • обширна и независима документация, включваща данните на превозното средство
 • всички модификации и преработки се записват в картата
 • данни и снимка ясно прикачени към превозното средство
 • национално и международно разпознаваемо
 • ограничена валидност (10 години или при смяна на собственика) ,увеличаваща достоверността
 • потециално увеличение на стойността
 • статистически данни за съществуващите модели за подобряване производството на резервни части

ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЯНГТАЙМЕРИ

 • възраст между 20 и 29 години
 • запазени и в добро състояние
 • ползвани предимно за свободно време и удоволствие
 • потенциално допустими за издаване на ФИВА ИД карта при навършване на 30 години

Този документ може да бъде издаден без физическа инспекция на превозното средство.

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В СТРАНИ С ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО     НА ФИВА

В съответствие с Техническият кодекс на ФИВА, формата за заявка се препраща към Националния АНФ  (представителя на ФИВА в съответната страна) където превозното средство е регистрирано.

Процедурата се различава в раличните страни, така че се обърнете към вашия АНФ  за инструкции.

ФИВА картата остав собственост на ФИВА и трябва да бъде върната при поискване.

ФИВА картата е изключително и само за цели на идентификация; тя не гарантира автентичността  на превозното средство и не може да бъде използвана за търговски цели или като доказателство за историята на превозното средство.

 

СИСТЕМА ЗА ЗАЯВКА НА ФИВА ИД КАРТА И ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЯНГТАЙМЕР

Добре дошли в онлайн системата за заявка на ФИВА ИД карти и Документи за регистрация на янгтаймери- www.fiva.org

Процесът на заявка е създаден така, че да позволи на ФИВА да извлече маскимална информация вашето любимо историческо превозно средство.

Тази информация се съхранява в база данни на ФИВА и се изполва само за референция.

ФИВА обработва и съхранява данни за собствениците в съответсвие със закона за защита на личните данни.

 

ВАЖНО!

ФИВА ИД картата е предназначена само за превозно средства на възраст 30 и повече години.

ФИВА Регистрационен Документ за Регистрация на Янгтаймери е предназначен за превозни средства на възраст между 20 и 29 години.

 

Процесът на заявка е разделен на три секции.

Първите три възможности повдигнати в синьо дават указания обясняващи всяка част от процеса на заявка.

Като алтернатива, можете да кликнете върху F.A.Q (често задавани въпроси) за  получаване на помощ или пълен списък с указания.

 

НАЧАЛО! ЗАЯВКА ЧАСТ 1.

Моля изберете вашата страна от падащия списък по-долу

– FIVA ANF’s. (Countries) –

Части 1 и 2. Информацията от тези части се съхранява и проверява за дублиране в базата данни.

 1. Част 1. (лични данни)

На това място вие създавате личен акаунт.

От вас се изисква да попълните имейл адрес, парола, и телефон за контакт.

Вашия имейл адрес става потребителско име. Паролата ще се изисква когато влизате в системата.

 1. Част 2. (подробности за превозното средство)

Тук се записват  базови елементи за вашето превозно средство.

 1. Част 3. (Основна заявка)

Основна форма на заявката, където се попълват детайлна информация и снимки на превозното средство.Задължителни са 55 въпроса,които са в червен цвят.

След попълване на въпросника и инспекция на превозното средство в системата ви се генерира провизионна ФИВА карта  -проверете дали данните вписани в нея са верни и ако всичко е коректно нанесено се свържете с представителя на ФИВА за България за плащане и издаване на оригиналната карта.Цената за издаване на ФИВА карта за България е:

– 150лв. – за членове на БАК Ретро

– 250 лв. – за членове на клубовете, които членуват в БАК Ретро

– 300 лв. – за лица, нечленуващи в БАК Ретро или клубовете членове

Картите се залащат по сметка на БАК Ретро

BG33SOMB91301000012824

Eлектронна поща

bac.retro@abv.bg

Телефон

(+359) 876621212