Гражданска отговорност за исторически автомобил

ЗАД „ОЗК Застраховане “ предлага продукт ГО ЗА ИСТОРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ на преференциална цена 116 лв. за членовете на Българси Автомобилен Клуб Ретро

От м. юли 2023 г. за ползването на този продукт е необходимо:

1. Членство в БАК РЕТРО. Този продукт на ЗАД „ОЗК Застраховане “ може да се използва само от членове на БАК РЕТРО.

2. Представянето на СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, която се издава от председателя на БАК РЕТРО Владимир Димитров – 0876 621 212. Подгответе данните за автомобила и се свържете с нас. Можете да получите бележката по куриер.

3. Сключването на застраховката се случва в местен офис на ЗАД „ОЗК Застраховане “ след представяне на служебната бережка. Удобен офис на ОЗК можете да потърсите тук