Posts By: snudio_tsveti

Заседание от 19.02.2017

By 20.02.2017 0 Comments

На свое заседание от 19.02.2017 УС на БАК РЕТРО реши:

За системна дейност против интересите на клуба, грубо манипулиране на членовете и неетично поведение на основание чл.7 ал.2 и чл.13 от устава на Клуба наказва с ИЗКЛЮЧВАНЕ лицето Маргарит Карабуров.

Прочетете повече →

Решения от Общо събрание на клуба

By 17.02.2017 0 Comments

На проведеното общо с-ние на клуба бяха взети следните решения:

1. Краен срок за плащане на членския внос за 2017 г – 31 март;
2. От 2018 г. членският внос се дължи до края на м.февруари;
3. Приема се предложението на Кристиан Желев почетните членове да се освободят от членски внос, а всички останали индивидуални членове да заплащат чл. внос в размер на 120 лв;
4. Размера на заплащания членски внос се обвързва с ползването на облекчения свързани с членство в клуба:
– Срещу вноска от 120 лв всеки индивидуален и колективен член получава правото на 5 застраховки ГО и на 5 FIVA карти на преференциални цени;

Прочетете повече →

Общо събрание в Политехническия музей на 17 февруари

By 10.02.2017 0 Comments

Уважаеми колеги, членове на клуба ни, на 17февруари от 17.30 часа ще проведем Общото си събрание в Политехническия музей.
Дневен ред:
1. Финансов отчет – Ваня Гюдерова
2. Отчитане на проведените мероприятия – Ваня Гюдерова
3. Обсъждане на новата календарна година и отговорници по мероприятия.
4. Разни.
5. Събиране на членски внос.

Прочетете повече →